گوسفند

گوسفند به جانورانی گفته می شود که به صورت اهلی نگه داری می شود و در راسته سم داران ، گیاهخواران می باشد که انسان ها از پشم، گوشت، شیر آن استفاده می کنند.  البته در این بین حتی از فضولات گوسفند که با نام پشکل شناخته می شود بعنوان کود شیمیایی استفاده می شود.

به طور کلی به گوسفندان نر در هر جایی از جهان قوچ یا ارک گفته می شود که ممکن است دارای شاخ های مورب، پیچ دار و… باشد اما به گوسفندان ماده با هر نژادی در جهان میش گفته می شود.

تمامی گوسفندان در جهان بسته نه نژادهایی که دارند متفاوت می باشند و زادگاه آنها متفاوت است.

گوسفندان نژاد زایشی – گوشتی

 • گوسفند رومانف Romanov که زادگاه آن در مسکو روسیه است در این دسته از گوسفندان قرار دارد.
گوسفند
گوسفند

گوسفندان پشمی

این نوع گوسفندان دارای دسته بندی متفاوتی می باشد که متفاوت است.

 • مرینوس merino ، رامبویه Rambouillet ، دیولیت Debouillet نژاد گوسفندان با پشم مرغوب می باشد.
 • دورست Dorest ، همشایر Hampshire ، مونتادال Montadal ، آکسفورد Oxford ، شروب شایر Shropshire ، سات داون Soutdown ، سافک Suffolk ، تونس Tunis ، گوسفند فنلاندی به گوسفندان نژاد پشم نسبتا مرغوب گفته می شود.
 • کاتسولد Cotswold ، لایسستر Leicester ، لینکلن Lincoln ، رامنی Romney جز گوسفندان نژاد پشم های دراز می باشد.
 • گوسفند کلمبیا Columbia ، کوریدال Corriedale ، پاناما Panama ، راملدال Romeldale ، تارگی Tar ghee ، بدون دم Tailless ، سوت دال Southdaie نژاد گوسفندان پشم تلاقی یافته گفته می شود.

گوسفندان نژاد پوستی

گوسفند قره گل که  زادگاه اصلی آن در شمال ایران است به گوسفندان نژاد پوستی نامیده می شود.

نژاد قره گل
نژاد قره گل

گوسفندان نژاد گو شتی

گوسفند سنگسری  که زادگاه اصلی آن در شهرستان مهدیشهر می باشد به نژاد گوشتی در جهان مشهور است که بهترین گوسفند برای پروار بندی در ایران است و تقریبا ۶۰ درصد از وزن گوسفند پس از ذبح دارای گوشت می باشد.

گوسفند سنگسری
گوسفند سنگسری

گوسفندان ایرانی

گوسفندان نژاد ایرانی از لحاظ پشم در جهان به نژاد پشم ضخیم و قالی نامیده می باشد و تمامی آنها بغیر از گوسفند نژاد زل دارای دنبه می باشد.

 • آتاباری
 • افشاری
 • بلوچی
 • بهمنی
 • تالشی
 • ترک قشقایی
 • لک قشقایی
 • زل
 • زندی
 • سنجابی
 • سنگسری
 • شال
 • شاهروردی
 • عربی
 • فراهانی
 • فشندی
 • کبود شیراز
 • کردی خراسانی
 • کرمانی
 • کلکویی
 • لری
 • لری بختیاری
 • قره گل
 • قزل
 • نایئنی
 • مغانی
 • مهربان

بهترین نژادهای گوسفندان در جهان

 • نژاد رومانف که رکورد زایش تا ۹ قلو در یک شکم را داراست.
 • نژاد مهربان که دو قلو زایی در آن کم و بیش زیاد است
 • نژاد مرینوس که دارای پشمهای لطیفی است.
 • گوسفند قره‌گل که پشمهایش دارای جعد خاصی است.

 

 

گوسفند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *