بلاگ

مراحل تبديل پشم به خامه قالي بافي(نخ پشمي)
شناخت بهتر گوسفندان
MODIR

مراحل تبديل پشم به خامه قالي بافي(نخ پشمي)

مراحل تبديل پشم به خامه قالي بافي(نخ پشمي)فهرست مطالب1 مراحل تبديل پشم به خامه قالي بافي(نخ پشمي)2 انواع پشم نژاد

ادامه مطلب »
گوسفند زندی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند زندی

گوسفند نژاد زندی گوسفندان ایرانی دارای نژادهای مختلفی می باشند که ما سعی در معرفی هر نژاد می باشیم تا

ادامه مطلب »
گوسفندان زندی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفندان زندی

گوسفندان زندی گوسفندان زندی دارای رنگ پشم متغیر بین رنگ های کبود تا سیاه را دارند. این گونه گوسفندان از

ادامه مطلب »
نژادهای گوسفند زنده
نژاد گوسفندان
MODIR

نژادهای گوسفند زنده

گوسفند های زنده دارای نژاد های گوناگونی می باشند. این نژاد ها هر کدام دارای خصوصیات مخصوص به خود هستند

ادامه مطلب »
گوسفند نژاد کرمانی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند نژاد کرمانی

گوسفندان در مناطق مختلف و زیست بوم های متفاوت دارای نژاد های گوناگونی هم هستند. نژاد های گوناگون گوسفندان دارای

ادامه مطلب »