بلاگ

قیمت گوسفند ماکویی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند ماکویی

گوسفند ماکویی گوسفند زنده از نظر خصوصیات تولیدی و نیز ظاهری به محیط و زیست بومی که در آن پرورش

ادامه مطلب »
گوسفند زل
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند زل

حیوانات هم مانند سایر موجودات دارای دسته بندی های نژادی هستند و بسته به زیست بومی که در آن زندگی

ادامه مطلب »
قیمت گوسفند نژاد افشاری
نژاد گوسفندان
MODIR

نژاد افشاری

نژاد افشاری گوسفندان  نژاد افشاری جز گوسفندانی است که پرورش آنها خیلی به صرفه است. به خصوص اینکه دارای گوشت

ادامه مطلب »
فروش دام زنده نژاد قره گل
نژاد گوسفندان
MODIR

نژاد قره گل

نژاد قره گل گوسفندان نژاد قره گل جزو دسته ای از گوسفندان می باشند که دارای زیست بوم های بیابانی

ادامه مطلب »
وزن گوسفند زنده
شناخت بهتر گوسفندان
MODIR

وزن گوسفند زنده

خرید اینترنتی گوسفند و دام زنده از طریق اینترنت و به صورت آنلاین یکی دیگر از نوآوری ها در عرصه

ادامه مطلب »