بلاگ

مطالب گوسفندی
حسین اسماعیلی

طبع گوشت بره

طبع گوشت بره گرم و تر است. گوشت بره بهترین گوشت برای انسان است زیرا منبع غنی از آهن و

ادامه مطلب »