تعیین سن گوسفند زنده

برای تعیین سن گوسفند زنده راههای متفاوتی وجود دارد.یکی از این راهها شمارش تعداد شیارهای موجود روی شاخ گوسفند است اما از آن جایی که تعداد کمی از گوسفندان دارای شاخ هستند این روش برای تعیین سن گوسفند روش کاملی نیست. روش بهتر برای تعیین سن گوسفند زنده شمارش تعداد، شکل و زمان رویش دندانهای گوسفند میباشد.

در هنگام زایش، بره ها فاقد دندان هستند اما یک هفته پس از تولد دندانهای شیری آنها ظاهر میشود. بره در سن یک تا دوماهگی دارای ۸ دندان شیری است. پس از دو ماهگی تمام دندانهای شیری رویش کامل پیدا کرده اند و آرواره پایین قابل مشاهده میباشد. پس از ۱۸ ماهگی دندان های شیری شروع به افتادن میکنند و دندان های بالغ جایگزین آنها میشوند. در سن ۱۲ تا ۱۹ ماهگی گوسفند دارای ۶ دندان شیری و ۲ دندان بالغ میباشد. در سن ۱۸ تا ۲۴ ماهگی نیز ۴ دندان شیری میماند و ۲ دندان ثنایای مرکزی و ۲ دندان ثنایای میانی ظاهر میشوند.

در ۲ سالگی گوسفند ۶ دندان بالغ خواهد داشت. در این سن آسیای ششم میروید. در ۲۶ ماهگی اولین دندان شیری آسیا با دندان بالغ تعویض میگردد. از ۲۶ ماهگی  تا ۳۰ ماهگی دندان میانی اول ظاهر شده و سپس در ۲ سال و ۹ ماهگی با پیش ها هم سطح میشوند. تا سن ۲ سال و ۱۰ ماهگی تمام دندان های شیری آسیا ریخته و با دندان های بالغ تعویض میشوند.

در سن دو سال و ۶ ماهگی دندان های میانی دوم هم روییده و گوشه ها در سن ۳ سالگی میروید. پس از روییدن گوشه ها رویش دندانها به اتمام رسیده و دهان تخت میشود.

 

در گوسفند بالغ شکل دندان ها در نیمه فک به این شرح است:

دندانهای ثنایا ۰/۴، دندان های انیاب ۰/۰، دندانهای آسیای کوچک ۳/۳، دندانهای آسیای بزرگ ۳/۳

سپس از سن ۳ سال و ۶ ماهگی دندانهای گوسفند شروع به سایش میکنند و در ۵ سالگی سایش بسیار بیشتر میشود. در سن ۸ سالگی دندانها گرد میشود. پس از ۶ سالگی دندانها شروع به لق شدن و افتادن میکنند که اصطلاحا به گوسفند ۶ ساله دندان شکسته هم میگویند.

2 دیدگاه در “تعیین سن گوسفند زنده”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.