گوسفند زنده

گوسفند زنده پیام آمادگی دارد تا انواع دام مصرفی شما را تامین نماید. تنها با تماس با شماره 09123973507 گوسفند خود را به ما سفارش تا ما آن را بصورت رایگان همراه با قصاب و باسکول به قیمت روز کشتارگاه درب منزل شما تحویل نماییم.