چاپ مقاله چاپ مقاله

جدول قیمت گوسفند زنده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ روز دوشنبه

گوسفند زنده در شهر تهران ۱۵٫۷۰۰ تومان

گوساله زنده در شهر تهران ۱۲٫۷۰۰ تومان

گوسفند زنده در شهر اصفهان ۱۶٫۰۰۰ تومان

گوساله زنده در شهر اصفهان۱۳٫۰۰۰ تومان

 

استان / نام محصولگوسفندگوسالهمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران۱۵۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰۱۴:۴۸
اصفهان۱۶۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰۱۴:۴۸
يزد۱۵۵,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۳۸,۷۵۰۱۴:۴۸
اردبيل۱۵۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۴۲,۵۰۰۱۴:۴۸
خراسان رضوی۱۶۸,۰۰۰۱۷۲,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۳,۰۰۰۱۴۵,۷۵۰۱۴:۴۸
فارس۱۴۵,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۳۷,۵۰۰۱۴:۴۸
میانگین۱۵۷,۰۸۳۱۲۷,۷۵۰۱۴۲,۴۱۷

نمودار رشد قیمت گوسفند زنده

نمودار قیمت گوسفند زنده
نمودار قیمت گوسفند زنده
قیمت گوسفند زنده در تاریخ دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *