میانگین قیمت دام زنده

قیمت گوسفند زنده در تاریخ 14-04-1396

در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396

قیمت گوسفند زنده در شهر تهران 16 هزار تومان میباشد.

قیمت گوشت گوساله در شهر تهران 14 هزار تومان میباشد.

قیمت گوشت گوسفندی در شهر اصفهان 16 هزار تومان میباشد.

قیمت گوشت گوساله در شهر اصفهان  12 هزار تومان میباشد.

استان / نام محصولگوسفندگوسالهمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران155,000160,000130,000140,000146,25014:26
اصفهان155,000160,000120,000125,000140,00014:26
يزد160,000170,000125,000130,000146,25014:26
اردبيل150,000155,000130,000135,000142,50014:26
خراسان رضوی170,000173,000123,000127,000148,25014:26
فارس145,000150,000115,000120,000132,50014:26
میانگین158,583126,667142,625

نمودار قیمت دام زنده

قیمت گوسفند زنده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.