روز: آوریل 24, 2017

قیمت گوسفند نژاد افشاری
نژاد گوسفندان
MODIR

نژاد افشاری

نژاد افشاری گوسفندان  نژاد افشاری جز گوسفندانی است که پرورش آنها خیلی به صرفه است. به خصوص اینکه دارای گوشت و پشم عالی هستند. در

ادامه مطلب »
فروش دام زنده نژاد قره گل
نژاد گوسفندان
MODIR

نژاد قره گل

نژاد قره گل گوسفندان نژاد قره گل جزو دسته ای از گوسفندان می باشند که دارای زیست بوم های بیابانی هستند. این گونه گوسفندان در

ادامه مطلب »