روز: آگوست 9, 2021

مطالب گوسفندی
MODIR

حمل و نقل گوسفند و بز

روش های مختلف حمل و نقل گوسفند و بز نکات مهم در مورد جابجایی گوسفند و بز ویژگی های وسیله نقلیه مناسب برای جابجایی دام

ادامه مطلب »