روز: 3 اسفند 1400

انواع نژاد خروس جنگی
مطالب مرغ و خروس
حسین اسماعیلی

انواع نژاد خروس جنگی

سنتی از گذشته ها برای مردم بسیاری از مناطق باقی مانده که امروزه مخالفان زیادی را نیز دارا می باشد و آن هم مبارزه خروس

ادامه مطلب »
آشنایی با نژاد بز باگوت
انواع نژاد بز
حسین اسماعیلی

آشنایی با نژاد بز باگوت

گروه گوسفنده زنده به طور شبانه روزی و در هر کجای تهران در خدمت شماست. برای خرید گوسفند زنده ،گوساله و یا خروس زنده خود

ادامه مطلب »