روز: 10 اسفند 1400

گاومیش
انواع نژاد گاو
حسین اسماعیلی

خواص شیر گاومیش

گروه گوسفنده زنده به طور شبانه روزی و در هر کجای تهران در خدمت شماست. برای خرید گوسفند زنده ،گوساله و یا خروس زنده خود

ادامه مطلب »
خواص کله پاچه
مطالب گوسفندی
حسین اسماعیلی

خواص کله پاچه

گروه گوسفنده زنده به طور شبانه روزی و در هر کجای تهران در خدمت شماست. برای خرید گوسفند زنده ،گوساله و یا خروس زنده خود

ادامه مطلب »