دسته بندی: بیماری گوسفندان

آشنایی با انگل‌های گوسفند
شناخت بهتر گوسفندان
MODIR

آشنایی با انگل‌های گوسفند

آشنایی با انگل‌های دام هنگامی که شما می خواهید به پرواربندی گوسفندان بپردازید باید علاوه بر فراهم کردن تغذیه آنها و بردن به مرتع مواظب

ادامه مطلب »