خرید گوسفند زنده در تهران

گوسفند زنده – مشاهده قیمت و خرید گوسفند زنده

تماس جهت خرید گوسفند زنده و مشاوره: ۰۹۱۲۲۰۰۵۰۲۹ آقای رضا آرین- گوسفند زنده قیمت روز گوسفند زنده ۱۳۹۹ برابر است با  40٫۰۰۰ تومان  مشتری گرامی لطفاً خرید خود را تنها بر پایه قیمت قرار ندهید. قیمت های ما بر اساس نرخ روز کشتارگاه میباشد که بصورت روزانه در سایت اتحادیه درج میگردد، همچنین گروه گوسفند زنده دارای مجوز از شهرداری تهران میباشد که در آن هر گونه گران فروشی بشدت برخورد میگردد. متاسفانه برخی سایت های سودجو از بی اطلاعی مردم ادامه مطلب

نمودار قیمت گوسفند زنده

قیمت گوسفند زنده در تاریخ دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

جدول قیمت گوسفند زنده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ روز دوشنبه گوسفند زنده در شهر تهران ۱۵٫۷۰۰ تومان گوساله زنده در شهر تهران ۱۲٫۷۰۰ تومان گوسفند زنده در شهر اصفهان ۱۶٫۰۰۰ تومان گوساله زنده در شهر اصفهان۱۳٫۰۰۰ تومان   استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین ساعت حداقل حداکثر حداقل حداکثر تهران ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴:۴۸ اصفهان ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴:۴۸ یزد ۱۵۵,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۸,۷۵۰ ۱۴:۴۸ اردبیل ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴:۴۸ خراسان رضوی ۱۶۸,۰۰۰ ادامه مطلب

میانگین قیمت دام زنده

قیمت گوسفند زنده در تاریخ ۱۴-۰۴-۱۳۹۶

قیمت گوسفند زنده در تاریخ ۱۴-۰۴-۱۳۹۶ در تاریخ چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ قیمت گوسفند زنده در شهر تهران ۱۶ هزار تومان میباشد. قیمت گوشت گوساله در شهر تهران ۱۴ هزار تومان میباشد. قیمت گوشت گوسفندی در شهر اصفهان ۱۶ هزار تومان میباشد. قیمت گوشت گوساله در شهر اصفهان  ۱۲ هزار تومان میباشد. استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین ساعت حداقل حداکثر حداقل حداکثر تهران ۱۵۵,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۶,۲۵۰ ۱۴:۲۶ اصفهان ۱۵۵,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴:۲۶ یزد ۱۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ادامه مطلب