آشنایی با نژاد بز باگوت

آشنایی با نژاد بز باگوت

آشنایی با نژاد بز باگوت (Bagot) اهلی شدن بز به ۷ هزار سال قبل از میلاد مسیج بر می گردد . پرورش بز از لحاظ تامین شیر، گوشت، کرک و پوست دارای اهمیت فراوانی است به طوری که حتی یک بز شیرده خوب چون بز سانن می تواند بیشتر از یک گاو شیری چون گاو هلشتاین شیر داشته باشد. به طور کلی بز سازگاری بیشتری با محیط دارد و می تواند در شرایط سخت پرورش داده شود. آشنایی با مشهورترین ادامه مطلب