آشنایی با نژاد گاو ایر شایر Ayrshire

آشنایی با نژاد گاو ایر شایر Ayrshire هر نژاد گاو با توجه به خصوصیات ظاهری و میزان شیردهی، گوشت و افزایش وزن در طول پرواربندی و سازگاری با آب و هوا متفاوت هستند. از این رو بهتر است هنگام خرید گاو و پرورش گاو به نوع و نژاد آن توجه کنید و با داشتن اطلاعات کافی بهترین نژاد گاو شیری و گوشتی را برای پرواربندی انتخاب کنید. نژاد گاو ایر شایر Ayrshire یکی از بهترین نژاد گاوهاست که دارای مقاومت ادامه مطلب