آشنایی با نژاد گاو لیموزین

🐄تاریخچه گاو نژاد لیموزین 🐄مشخصات گاو نژاد لیموزین 🐄خصوصیات ظاهری گاو نژاد لیموزین 🐄وزن گاو نژاد لیموزین 🐄خصوصیات تولید مثل گاو نژاد لیموزین 🐄مقدار تولید گوشت گاو نژاد لیموزین 🐄تولید شیر گاو نژاد لیموزین 🐄خلاصه مشخصات گاو نژاد لیموزین 🐄قیمت گاو نژاد لیموزین 🔷تاریخچه گاو نژاد لیموزین گاو نژاد لیموزین را می توان قدیمی ترین نژاد اروپای دانست زیرا در نقاشی غار های مربوز به بیست هزار قبل تصویر گاوهایی مشابه با گاو نژاد لیموزین کشیده شده است. گاو نژاد ادامه مطلب