آشنایی با گاو نژاد گالووی

🐄تاریخچه نژاد گاو گالووی 🐄مشخصات ظاهری نژاد گاو گالووی 🐄مشخصات تولیدی نژاد گاو گالووی 🐄مشخصات تولید مثلی نژاد گاو گالووی 🐄خلاصه مشخصات گاو گالووی 🐄قیمت نژاد گاو گالووی 🔷تاریخچه نژاد گاو گالووی نژاد گاو گالووی در ابتدا در بخش جنوب غربی اسکاتلند معروف بود ولی کم کم در قرن شانزدهم میلادی این نژاد به صورت کامل جا افتاد. در قرن هفدهم به دلیل داشتن گوشت با کیفیت و بالا رفتن وزن عالی در پروار شدن توانست به کشورهای دیگر صادر ادامه مطلب