آموزش تصویری تلقیح مصنوعی گاو

آموزش تصویری تلقیح مصنوعی گاو

تولید مثل گاو عامل اصلی پرورش گاوهای شیری و گوشتی است. شما می توانید با پرورش گاو و مراقبت از آنها با بدنیا آمدن گوساله ها سود کلانی به دست آورید. امروزه بدون نیاز جفت گیری گاو به روش سنتی می توانید با روش تلقیح مصنوعی اقدام به باروری گاو و اصلاح نژاد آن کنید تا بتوانید گوساله های با کیفیت بدنیا آورید. از مزایای روش تلقیح مصنوعی در گاو اصلاح نژاد، افزایش درصد باروری و زایش گاو، جلوگیری از ادامه مطلب