شایع ترین بیماریها در گوساله های شیرخوار

شایع ترین بیماریها در گوساله های شیرخوار تورم بند ناف یکی از شایع ترین بیماری های گوساله های تازه متولد شده بیماری تورم بند ناف است که مهمترین علامت آن تب میباشد. دامپزشکان برای درمان این بیماری معمولا آنتی بیوتیک تجویز میکنند. در صورت بروز این بیماری باید جایگاه نگهداری گوساله تمیز شده و بند ناف هر ۲ تا ۳ روز یک بار با اسپری ضدعفونی شود. شایع ترین بیماریها در گوساله های شیرخوار تورم مفاصل در صورت عدم ضدعفونی ادامه مطلب