درمان پنومونی و سرفه گوساله ها

نکات مهم برای مدیریت صحیح پرورش گوساله

نکات مهم برای مدیریت صحیح پرورش گوساله مدیریت صحیح و اصولی در پرورش گوساله های شیری یک امر بسیار ضروری محسوب می شود و بی توجهی نسبت به این مساله میتواند زیان های مالی زیادی برای دامدار به دنبال داشته باشد. در ادامه مهمترین نکات مربوط به پرورش گوساله را برای شما ذکر کرده ایم. هموراه وضعیت و سلامت موها و چشم های گوساله را بررسی کنید. یک گوساله سالم باید موهایی درخشنده و چشم هایی شفاف داشته باشد. اشتهای ادامه مطلب