گوشت گاو یا گوسفند

نکاتی درباره نگهداری از گوشت

نکاتی درباره نگهداری از گوشت چگونه سالم بودن انواع گوشت را تشخیص دهیم؟ گوشت جوان و ترد گوشت جوان نرم و آبدار است. رنگ گوشت جوان و ترد، صورتی کمرنگ بوده و استخوان آن مایل به صورتی است. چربی این گوشت نیز باید سفید رنگ باشد. گوشت دام بسیار جوان گوشت دام های جوان تر بسیار کم چرب است. این گوشت بسیار ترد و زودپز است و پس از پخته شدن ریش ریش نمی شود. گوشت حیوان مسن در این ادامه مطلب