درمان عفونت شاخ گاو

درمان عفونت شاخ گاو

نحوه درمان عفونت شاخ گاو اکثر گاوداری ها به دلیل آسیب جدی شاخ گاو هنگام درگیری با دیگر دام ها و انسان ها اقدام به قطع کردن شاخ گاو می کنند. اگر شما قصد قطع کردن و بریدن شاخ گاو ندارید هر آن ممکن است با شکستگی شاخ گاو حین جابجایی یا درگیری دام ها با همدگیر مواجه شوید پس بهتر است با خواندن این مقاله با روش درمان عفونت شاخ گاو آشنا شوید. روش های قطع کردن شاخ گاو ادامه مطلب