بیماری های شایع در گاوها

بیماری های شایع در گاوها (FMD) بیماری تب برفکی (دهن زخم یا دباغ) علائم: ایجاد زخم در زبان، لثه ها، نوک پستان و بین دو سم، لنگش، آب ریزش بسیار شدید از دهان نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس عامل بیماری زا: ویروس تب برفکی نحوه انتشار: بسیار واگیر بوده و از طریق گوشت و شیر آلوده، جابجایی دام های ناقل ویروس و انتقال ویروس بخاطر وجود اشیاء آلوده مانند پلاستیک های آلوده به ویروس ادامه مطلب