بز

آشنایی با بیماری آنفولانزای بزی

آشنایی با بیماری آنفولانزای بزی آلودگی محیط زندگی گوسفند و بز ممکن است موجب بروز انواع بیماریهای بالینی در آنها شده و گاها منجر به سقط جنین می شود. یکی از بیمارهای شایع در میان بزها بیماری تب کیو یا آنفولانزای بزی است که بین انسان و بز مشترک است. عامل این بیماری یک باکتری است که معمولا در شیر، ادرار و مدفوع حیوانات آلوده وجود دارد. دامهای آلوده در هنگام زایمان یکی از مهمترین عوامل انتقال این بیماری هستند ادامه مطلب