همه چیز در مورد گاو

بیماری اسهال خونی گاو در فصل زمستان

بیماری اسهال خونی گاو در فصل زمستان یکی از بیمارهای مسری شایع در میان گاوها اسهال خونی زمستانی است که در ماههای سرد سال دیده شده و معمولا همه گله گاو را درگیر میکند. این بیماری زمانی قابل تشخیص می شود که تمامی عوامل ایجاد کننده آن رد شده اند. عامل اصلی این بیماری کورنا ویروسها می باشند. این بیماری اغلب زمانی اتفاق می اقتد که گاوها در اصطبل نگهداری شده و رطوبت هوا بالا رفته است. از زمان آغاز ادامه مطلب