تشخیص آبستنی در گاو با توشه رکتال

تشخیص آبستنی در گاو با توشه رکتال

تشخیص آبستنی در گاو با توشه رکتال آبستنی دام یعنی سود کلان از پرورش دام پس بهتر است با روش های تشخیص آبستنی دام مطلع شوید. در این مقاله برآن شدیم که یکی از روش های تشخیص آبستنی گاو با توشه رکتال را شرح دهیم البته روش های دیگری برای تشخیص آبستنی وجود دارد. در روش رکتال به راحتی می توان از باردار شدن گاو از هفته ششم به بعد مطلع شد و آن لمس شاخ قسمت راست روده و ادامه مطلب