اقدامات لازم برای رفع گندخواری در دامها

اقدامات لازم برای رفع گندخواری در دامها گندخواری یا پیکا یک نوع انحراف غذایی در دام است که در این حالت دام هر چیزی که در اطرافش باشد میخورد. گندخواری اغلب ناشی از کمبود عناصر ضروری بدن همچون سدیم، مس و کبالت بوجود می آید. در این حالت دام دچار اشتهای غیرطبیعی در مواد اسیدوز میشود. در مواردی نیز گندخواری ناشی از بیماری هاری، استونمی و یا اختلالات عصبی است. گندخواری اغلب زمانی پیش می آید که منابع تغذیه ای ادامه مطلب