معرفی روش هاي جفتگيري در گوسفندان

معرفی روش هاي جفتگيري در گوسفندان جفت گیری در گله گوسفندان معمولا به دو روش صورت می گیرد. جفتگيري طبيعي Natural Mating جفت گیری به شکل تلقيح مصنوعي Artificial Insemination جفت گیری طبیعی: جفت گیی طبیعی شامل دو روش جفت گيري سنتي و جفت گيري طبيعي است. جفت گيري سنتي: روش جفت گیری سنتی در گله های گوسفند عشایری وجود دارد که تمام ایام سال گوسفندان نر و ماده در یک گله و کنار هم هستند. در این نوع گله ادامه مطلب