معرفی روش های جفتگیری در گوسفندان

معرفی روش های جفتگیری در گوسفندان جفت گیری در گله گوسفندان معمولا به دو روش صورت می گیرد. جفتگیری طبیعی Natural Mating جفت گیری به شکل تلقیح مصنوعی Artificial Insemination جفت گیری طبیعی: جفت گیی طبیعی شامل دو روش جفت گیری سنتی و جفت گیری طبیعی است. جفت گیری سنتی: روش جفت گیری سنتی در گله های گوسفند عشایری وجود دارد که تمام ایام سال گوسفندان نر و ماده در یک گله و کنار هم هستند. در این نوع گله ادامه مطلب