آشنایی با کاربرد مگنت یا آهنربا در دامداری ها

آشنایی با کاربرد مگنت یا آهنربا در دامداری ها خوراک و بستر دام از مواد اولیه مختلفی تشکیل می شود که ممکن است در آن اجسام خارجی خطرناکی همچون فلزات، میخ، سیم های فلزی و سیخ وجود داشته باشد که در صوت عدم شناسایی به موقع ممکن است توسط دام بلعیده شده و مشکلات گوارشی متعددی برای آن بوجود آورد که موجب کاهش وزن و گاها مرگ دام خواهد شد. دامدار باید در هنگام خوراک سازی و بستر ریزی دقت ادامه مطلب