در صورت ابتلای دام به تب برفکی چه اقداماتی باید انجام داد؟

در صورت ابتلای دام به تب برفکی چه اقداماتی باید انجام داد؟ در این حالت اولین کاری که باید انجام دهید جداسازی و قرنطینه کردن دام بیمار است. تمام وسایلی که دام بیمار با آنها در تماس بوده را جدا کرده و ضدعفونی کنید. همچنین هر گونه آب و خوراک آلوده باید از محل پرورش دامها خارج شده و به جای آن آب و خوراک سالم برای دامها آورده شود. محیط زندگی و پرورش دامها باید ضدعفونی شود. برای کنترل ادامه مطلب