مشهورترین نژادهاي گاو در جهان

علل جابجایی شیردان و نحوه درمان آن

علل جابجایی شیردان و نحوه درمان آن تعریف جابجایی شیردان: انحراف شیردان یا همان معده حقیقی گاو از مکان اصلی اش به سمت راست یا چپ را اصطلاحا جابجائی شیردان می گویند. شیردان باید به صورت طبیعی نزدیک به کف شکم متمایل به راست باشد اما بر اثر جابجایی ممکن است به سمت راست یا چپ منحرف شود که در اغلب موارد (۸۰ تا ۹۰ درصد) این جابجایی به سمت چپ است. در این حالت شیردادن از محل طبیعی خود ادامه مطلب