پرورش گوساله های شیری

علائم زایمان در گاو و مراقبت های لازم

علائم زایمان در گاو و مراقبت های لازم یکی از مسائل مهم در گاوداری ها تعیین تاریخ دقیق جفت گیری و یا تلقیح دامهای ماده برای پیش بینی صحیح تاریخ زایش است. دامدار با آگاهی از تاریخ دقیق زایش می تواند به موقع تمامی امکانات زایمان دام را پیش از موعد زایمان آماده کند. یکی از نشانه های نزدیک بودن زمان زایمان گاو آبستن مخصوصا تلیسه ها حجیم و متورم پستان ها و تغییر رنگ آن ها به صورتی می ادامه مطلب