نکات مهم در بررسی سلامت گوساله ها

نکات مهم در بررسی سلامت گوساله ها یک دامدار موفق برای پیشگیری از بروز بیماری و تلفات دامی و همچنین عدم نیاز به صرف هزینه های زیاد دارو و درمان دام، باید مرتبا گوساله ها را بررسی کرده و در این بررسی هفت نکته را مد نظر داشته باشد. در صورت وجود علائم خطر در گوساله باید معاینه دقیق را به دامپزشک بسپارید. نکات مهم در بررسی سلامت گوساله ها توجه به بوی ادرار وقتی در حال بازدید از جایگاه ادامه مطلب