عفونت-چشمی-در-بزها

عفونت چشمی در بزها را چطوری درمان کنیم؟

بز به مانند دیگر دام ها انواع نژادهای مختلفی دارد که با پرورش آن علاوه بر فراهم کردن گوشت قادر خواهید بود از شیر بز استفاده کنید. بهترین نژادهای بز در جهان سانن و آلپاین هستند که امروزه در کشورمان پرورش داده می شوند. اگر تعدادی بز خریده اید و به پرورش آنها مشغول هستید باید به خوبی از آنها مراقبت کنید و با بالابردن دانش خود هنگام بیمار شدن بز سریعا آنها را شناسایی و نسبت به درمان آنها ادامه مطلب