معرفی گاو شیری نژاد شورت هورن

معرفی گاو شیری نژاد شورت هورن

معرفی گاو شیری نژاد شورت هورن همانند گوسفندان که نژادهای مختلفی در جهان و ایران دارند گاوها هم به دو دسته گاو شیری و گوشتی دسته بندی شده اند که در این بین گاو شیری نژاد شورت هورن یکی از مشهورترین گاوهای شیری در جهان محسوب می شود. گاو شورت هورن shorthorn که خاستگاه اصلی آن شمال شرقی انگلستان است بهترین گاو شیری است که برای اصلاح نژاد گاو از آن استفاده می شود. در بین تمامی گاوهای جهان بهترین ادامه مطلب