راه درمان بیماری تیلریوز یا زردی گاو

راه درمان بیماری تیلریوز یا زردی گاو

🐂بیماری تیلریوز گاوی چیست؟ 🐂شرایط انتقال بیماری تیلریوز گاوی 🐂علائم و نشانه های بیماری 🐂نحوه تشخیص بیماری زردی گاو با مشاهده گوشت 🐂راه های پیشگیری دام از بیماری تیلریوز 🐂راه درمان بیماری تیلریوز یا زردی گاو 🐂بیماری تیلریوز گاوی چیست؟ بیماری تیلریوز گاوی یکی از بیماری های شایع در گاوها است که در ایران به نام بیماری زردی گاو می شناسند و عامل اصلی آن انگلی به نام تیلریا آنولاتا است. راه انتقال بیماری تیلریوز گاوی کنه های آلوده به ادامه مطلب