معرفی گوسفند نژاد قره قل

معرفی گوسفند نژاد قره قل

معرفی گوسفند نژاد قره قل گوسفند نژاد قره قل دارای پوستی مرغوب است که با آن کلاه قره قل می سازند و به همین خاطر دارای محبوبیت زیادی است. زیستگاه اصلی این نژاد گوسفند مربوط به کشور ازبکستان است که از ۱۴۰۰ سال قبل از میلاد این حیوان شناخته شده است. از پوست قره قل برای ساخت کلاه قره قل و بالا پوش استفاده می شود. پرورش گوسفند قره قل این نژاد گوسفند سازگاری با آب و هوای خشک و ادامه مطلب