لزوم نگهداری و ذخیره صحیح علوفه در دامداری ها

لزوم نگهداری و ذخیره صحیح علوفه در دامداری ها علوفه ها بخش مهمی از برنامه غذایی دام را تشکیل می دهند که باید در تمام طول سال به دام داده شوند. علوفه ها به دو صورت خشک و تر نگهداری و ذخیره می شوند. برای مثال علوفه هایی چون شبدر و یونجه باید ابتدا خشک شده و سپس ذخیره شوند اما علوفه های دیگری مثل ذرت به همان حالت تر و تازه باید در سیلو نگهداری شوند. لزوم نگهداری و ادامه مطلب