برنامه واکسیناسیون گوسفند و بز

برنامه واکسیناسیون گوسفند و بز بهترین روش برای پیشگیری از ابتلای گوسفند و بز به بیماری های واگیر و شایع واکسیناسیون به موقع آن ها است. بسیاری از بیماری های واگیر در دام ها می تواند بسیار کشنده باشد و موجب مرگ بخشی از گله یا تمام گله و زیان بسیار برای دامدار شود. یک دامدار موفق باید برنامه واکسیناسیون را یکی از اولویت های مهم خود در پرورش گوسفند و بز قرار دهد. مهمترین واکسن های گوسفند و بز: ادامه مطلب