گاو سیستانی

معرفی گاو نژاد سیستانی

گاو نژاد سیستانی یکی از بهترین انواع نژاد گاو در ایران است که نوعی گاو گوشتی به حساب می آید. همانطورکه از نامگذاری آنها مشخص است این گاوها بومی منطقه سیستان بوده و هنوز هم در همین استان پرورش داده میشوند. مشخصه اصلی این گاوها گوشت بسیار باکیفیت و خوش طعم آنهاست. گاو سیستانی یکی از گاوهای بسیار مقاوم ایرانی است که توانایی زندگی در شرایط سخت محیطی را داشته و میتواند کمبود تغذیه و کم آبی را به خوبی ادامه مطلب