انواع روشهاي پرواربندي گوسفندان

انواع روشهای پرواربندی گوسفندان

انواع روشهای پرواربندی گوسفندان اگر می خواهید اقدام به پرواربندی گوسفند کنید باید نکاتی را رعایت کنید. تغذیه مناسب، زمان خرید و فروش  گوسفند از نکات لازم در پروار بندی می باشد. امروزه شاهد این هستیم که میزان تقاضای گوشت با میزان تولید گوشت گوسفند در کشور یکسان نیست و دلایل زیر می تواند باعث بروز چنین مشکلی باشد. کشتن زود هنگام بره ها ضعف مراتع عدم حمایت از دامداران و ضعف بنیه مالی عدم توجه به اصلاح نژاد سودجویی ادامه مطلب