معرفی گاومیش آسیایی

گاومیش آسیایی دسته بندی گاوهای آسیایی تفاوت گاوهای آسیایی گاومیش آسیایی نژاد آذری یا قفقازی گاومیش آسیایی نژاد خوزستانی مقایسه گاومیش نژاد خوزستانی با نژاد آذری یا قفقازی ⚪️گاومیش آسیایی 🐃گاومیش ها یکی از انواع گاوها هستند که خود نژادهای مختلفی را شامل می شوند.  اهلی کردن گاوها تقریبا به 10000 سال پیش بر می گردد اما اولین گاومیش ها 5000 سال پیش اهلی شده اند. بنابراین گاومیش ها نسبت به گاوها دیرتر اهلی شده اند. 🐃گاومیش های آسیایی  یکی از ادامه مطلب