برچسب: گوسفندان نژاد پوستی

گوسفند
نژاد گوسفندان
حسین اسماعیلی

گوسفند

گوسفند گوسفند به جانورانی گفته می شود که به صورت اهلی نگه داری می شود و در راسته سم داران ، گیاهخواران می باشد که

ادامه مطلب »