میش

میش

میش چیست؟ به گوسفند نر قوچ و در عین حال گوسفند ماده را میش می نامند. برخی بر این تصور هستند که هر گوسفندی که شاخ داشته باشد قوچ است و گوسفندی که فاقد شاخ است میش نامیده می شود. فرق قوچ و میش به داشتن و نداشتن شاخ آن نیست زیرا خیلی از نژادهای گوسفند چون نژاد گوسفند شال نه قوچ و نه میش شاخ ندارد. پس بهترین راه تشخیص میش و قوچ نگاه کردن به آلت تناسلی و ادامه مطلب

بهترین نژاد گوسفندان چند قلوزا

بهترین نژاد گوسفندان چند قلوزا

بهترین نژاد گوسفندان چند قلوزا مهمترین منبع تولید پروتئین پرورش گوسفند است که با پرواربندی آن و تولید شیر و گوشت قرمز سود کلانی به دست خواهید آورد. در کنار توجه به بهداشت دام و مراقبت از آنها و تهیه علوفه مدیریت تولید مثل گوسفند می تواند باعث افزایش زایش بره و تولد چند قلوزایی گوسفندان شود که همین امر باعث افزایش گله خواهد شد. برای تولید مثل و باروری میش ها عوامل زیادی چون سن، کیفیت تخمک، اسپرم قوچ، ادامه مطلب