بلاگ

زندگی اجتماعی گوساله ها
مطالب گاو
MODIR

تاثیر زندگی اجتماعی بر سلامت گوساله ها

در گذشته دامها تنها به صورت سنتی و در مناطق روستایی پرورش داده می شدند اما در قرن بیستم به

ادامه مطلب »