بلاگ

تاریخ ژنتیکی گوسفند
شناخت بهتر گوسفندان
MODIR

تاریخ ژنتیکی گوسفند

نیاز به تولید پشم گوسفند رو به کاهش و نیاز به تولید گوشت بدلیل افزایش جمعیت در کشورهای آسیایی روبه

ادامه مطلب »
گوسفند نژاد بلوچی
شناخت بهتر گوسفندان
MODIR

گوسفند نژاد بلوچی

در واقع گوسفند نژاد بلوچی یکی  دیگر از گوسفندان ایرانی می باشد که منشا اصلی آن جنوب غربی پاکستان، شرق

ادامه مطلب »
گوسفند نژاد کردی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند نژاد کردی

گوسفند نژاد کردی در بین گوسفندان ایرانی نژاد کردی بعنوان گوسفندان نژاد گوشتی محسوب می شود که  به دو دسته

ادامه مطلب »