خوراندن شیر و از شیرگیری بزغاله

خوراندن شیر و از شیرگیری بزغاله

حتما در بدو تولد بزغاله باید به بزغاله شیر آغوز دهید تا در برابر بیماری بدنی مقاوم داشته باشند. بری خوراندن شیر به بزغاله می توانید از دو روش استفاده کنید خوراندن از طریق سطل یا پستانک و البته بهتر است با زمان از شیرگیری بزغاله آشنا شوید تا رشد آنها زیاد شود.

شما می توانید از ۱۰ یا ۱۴ روزگی بزغاله به آن غذای جامد چون یونجه و کنسانتره بدهید و عملیات از شیرگیری بزغاله را آغاز کنید. توجه داشته باشید که از شیرگیری بزغاله باید توام با تغذیه مناسب بزغاله باشد تا بتوانند به خوبی رشد کنند و در کنار آن خوراندن غذای جامد و آب ضروری است.

نحوه خوراندن شیر به بزغاله

شما از دو طریق سطل یا پستانک می توانید به بزغاله شیر دهید.

سطل : در جایی که بزغاله به صورت انفرادی در باکس است می توانید از طریق سطل به بزغاله شیر دهید که این روش کم هزینه است.

پستانک : به مخزن می توانید یک پستانک بزنید و هر بزغاله به صورت انفرادی تنها از آن مخزن شیر تغذیه کند .

زمان از شیرگیری بزغاله و تغذیه بعد از آن

  1. از روز ۱۰ یا ۱۴ می توانید به بزغاله کنسانتره و یونجه دهید.
  2. همان اندازه که غذای کنسانتره برای بره یا گوساله کنار می گذارید می توانید به بزغاله دهید.
  3. به هنگام خوراندن غذای جامد چون کنسانتره و یونجه خشک حتما باید به بزغاله آب دهید.

بعد از شیرگیری بزغاله باید یونجه و کنسانتره با کیفیت به بزغاله دهید. حتی می توانید غذای بزغاله شش ماهه به بزغاله تازه از شیر گرفته دهید تا به خوبی رشد کند. پس از شیرگیری بزغاله می توانید به بزغاله ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم غذای جامد دهید.

اخته کردن بزغاله های نر برای رشد بیشتر

مسلما با پرورش بزغاله های نر و ماده بهترین کار برای رشد روز افزون بزغاله های نر اخته کردن بزغاله است. دلیل اخته کردن این است که بزغاله در چهار ماهگی به بلوغ می رسند و فعالیت جنسی بالایی دارند پس بهتر است برای افزایش رشد بزغاله را اخته کنید.

 

خلاصه مقاله
خوراندن شیر و از شیرگیری بزغاله
نام مقاله
خوراندن شیر و از شیرگیری بزغاله
خلاصه متن
بری خوراندن شیر به بزغاله می توانید از دو روش استفاده کنید خوراندن از طریق سطل یا پستانک و البته بهتر است با زمان از شیرگیری بزغاله آشنا شوید تا رشد آنها زیاد شود.
نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.