برچسب: بزهای شیری پاکستانی

انواع نژاد بز
حسین اسماعیلی

پرورش بزهای پاکستانی

معرفی نژاد بز پاکستانی گلابی پاتری GULABI PATERI ویژگی های ظاهری بز گلای پاتری ویژگی های تولیدی بز گلای پاتری نژاد تلفیقی از چهار نژاد

ادامه مطلب »