بیماری اسکرپی در گوسفندان

بیماری اسکرپی در گوسفندان

بیماری اسکرپی در گوسفندان یکی دیگر از بیماریهای مسری در بین گوسفندان بیماری اسکرپی است که باعث حفره حفره شدن مغز دام می شود. این بیماری شگفت آور به نام Scrapie نزدیک به دویست سال است که رایج است و مهمترین علائم آن خارش بدن و مالیدن بدن گوسفند به اشیا است که حدود دو سال طول می کشد و معمولا گوسفندان مبتلا بعد از شش ماه می میرند. بیماری اسکرپی گوسفندی را یکی از انواع بیماری انسفالوپاتی اسفنجی شکل ادامه مطلب